Všechny ceny jsou bez dalších poplatků, ceny jsou uvedeny bez DPH.

Klient musí předložit nejméně dva doklady totožnosti. Vyhrazujeme si právo vozidlo nepůjčit jakékoliv osobě bez udání důvodů.

Kauce ve výši 5000,- Kč musí být zaplacena před předáním vozidla.

S vozidly je možno vycestovat do zahraničí jen se souhlasem Autopůjčovny.

Půjčovné je účtováno za každých 24 hodin.

Po uplynutí doby pronájmu je účtováno 100,- Kč / 1 hodina.

Automobil se vždy vrací s plnou nádrží.

Při jakémkoliv poškození vozidla včetně interiéru propadá kauce (s výjimkou zavinění jiného vozidla).

V případě dopravní nehody musí nájemce vždy zavolat Policii ČR, obstarat si zápis o dopravní nehodě a kontaktovat autopůjčovnu.

Všechny vozidla jsou havarijně pojištěny.